VVE

Om peuters meer uitdaging in activiteiten te bieden en voor te bereiden op school, werken we met een speciaal aanbod. Dit doen we door ruimte voor de 2,5-4 jarigen te creëren die vooral bij deze leeftijd aansluit en waar met regelmaat activiteiten worden georganiseerd. Denk bijvoorbeeld aan knutselen, spelletjes doen, koken, bewegen, voorlezen of liedjes zingen.

Als voorschoolse voorziening besteden we veel aandacht aan ontwikkelingsstimulering, waardoor kinderen goed voorbereid op de basisschool kunnen starten. Bovengenoemde activiteiten zijn voor ons een middel om kinderen zich spelenderwijs te laten ontwikkelen, zij bevatten veel taal om de woordenschat te vergroten, maar ook aandacht voor ontluikende gecijferdheid als voorloper op het rekenen.

Daarnaast wordt er gewerkt met het VVE (Vroeg- en voorschoolse educatie) programma Uk & Puk, voor kinderen van 2,5-4 jaar. Uk en Puk is een totaalprogramma gericht op brede ontwikkelingsstimulering van kinderen. Taalontwikkeling staat in het programma voorop: spreken, luisteren en uitbreiding van de woordenschat. Daarnaast is er bij Uk en Puk aandacht voor sociaal-emotionele vaardigheden, motoriek en een eerste oriëntatie op rekenen. Het programma houdt rekening met verschillen in (taal)ontwikkeling binnen een groep. Daardoor is de uitgave niet alleen geschikt voor kinderen met een taalachterstand, maar krijgen ook taalvaardige kinderen voldoende uitdaging. Uk en Puk biedt kinderen uitdagende activiteiten. De kinderen leren spelenderwijs en doen zelf ontdekkingen. Uk en Puk werkt met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. De speelse activiteiten lokken interactie uit, waardoor een rijk taalaanbod ontstaat.

De activiteiten passen perfect in het dagritme van kinderdagverblijf. Kinderen worden op onze locatie geplaatst op eigen initiatief of op doorverwijzing van het consultatiebureau.

© 2019 Kinderopvang De Blije Bij - Alle rechten onder voorbehoud.